Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Újoncpróba

 

Az újoncpróba kötelező anyaga

Jelmagyarázat: l = kötelező tudás, m = egyszeri tudás, v = irányítottan választandó anyag

1. ISTEN ÉS EMBER
„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6)

1.1. Személyes feladatok
„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat.” (Jn 14, 15)

1.2. Közösségben megélendő feladatok
„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 20)

1, Vallási ismeretek.. l Egyházi évkör részeinek ismerete. l A tízparancsolat ismerete. l A főparancs.

4, Cserkészlelkiség. l A cserkésztörvények ismerete és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten. l A cserkészfogadalom és magyarázata a korosztályának megfelelő szinten.

5, Napi jótett, önfegyelem. l Napi jótett alkalmak ismerete és gyakorlása.

6, Ima. l Fontosabb imák ismerete (Miatyánk, Hiszekegy)

1, Hitoktatás / Bibliaóra. l Rendszeresen jár hittanra / bibliaórára (hívők).

2, Liturgikus élet. l Szentmisén / istentiszteleten való rendszeres részvétel (hívők).

4, Cserkészlelkiség. l Foglalkozás előtti, utáni cserkészimák ismerete. m Tábori reggeli, esti és étkezési cserkészimák ismerete.

2. EMBER ÉS EMBER
„Arról tudják meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)

2.1. Megismerés
„A többi mag jó földbe hullott, kikelt és százszoros termést hozott.” (Lk 8,8)

2.2. Tevékenység
„Senki sem gyújt világot azért, hogy eltakarja, vagy a véka alá rejtse.” (Lk 11,33)

2.1.1. Társadalmi ismeretek

3, Cserkészfüzet. l Cserkészfüzet vezetése.

4, Illemszabályok. l Illemszabályok különböző élethelyzetekben.

6, Hivatások ismerete. l A szülők foglalkozása.

2.2.1. Családom és barátaim

1, Segítség otthon. l Segítsen a családi munkáiban otthon.

3, Családi ünnepek. l Tartsa nyilván a családja ünnepeit, köszöntse, lepje meg valamivel az ünnepelteket.

4, Betegápolás. v Látogassa meg beteg barátját

5, Tevékeny barátság. v Alkalomadtán segítse egyik barátját (alkalmi korrepetálás, közös tanulás stb.)

2.1.2.Műveltség

2.2.2. Cserkészközösségem

3, Cserkészinduló, cserkészdalok. l A cserkészinduló első versszaka és értelmezése.

4, Egyenruha ismerete. l Szabályos egyenruhaviselet.

6, Őrsi élet. l Beilleszkedik az őrsbe, részt vesz munkájában, őrsi sajátosságok, jelképek. l Aktív részvétel az őrs életében. m Az őrsi hírlánc ismerete és elég gyors használata.

9, Játék. l 3 játék ismerete és gyakorlása.

11, Alaki. l Vigyázz!, Pihenj!, Tisztelegj!, Sorakozó (Oszlopba!, Sorba! Félkörbe! stb.)! vezényszavak ismerete.

12, Sípjelek, karjelek. l A "Vigyázz!, Sorakozó! (Oszlopba!, Sorba! Félkörbe!), Futás!" jelek ismerete.

14, Közös jelképeink. l Jelszó, köszönés, kézfogás, jel fogalma, jelentése és helyes alkalmazása.

17, A csapat ismerete, története, csapatnévadó. m A csapat hagyományainak ismerete (jelvényei, szokásrendszere és játék-szabályai, csapatnévadó életének sarkkövei, miről nevezetes). l Vezetőinek címét, telefon-számát fejből tudja. l A csapat és raj rendezvényein való rendszeres részvétel.

2.1.3. Európaiság

2.2.3. Egyházközségem / gyülekezetem és lakóhelyem

 

2.2.4. Hazám és nemzetem

1, Nemzeti jelképeink. l Tudja a Himnusz első és a Szózat első két versszakát (énekelni is). l Tudja lerajzolni a magyar címert.

3, Ünnep. l Ismerje az év nemzeti ünnepeit, tudja mikor mire emlékezünk.

4, Népdalok. v Ismerjen meg legalább 5 korábban nem ismert népdalt.

5, Népmesék, mondák. m Ismerjen 5 népmesét vagy mondát, tudja előadni ezeket.


 

3. EMBER ÉS KÖRNYEZETE
„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” (Ter 1,1)

3.1. Megismerés
„Mily fölségesek a Te műveid Uram!” (Zsolt 18,45)

3.2. Tevékenységek
„Hajtsátok uralmatok alá az egész földet.” (Ter 1,28)

3.1.1. Természetes környezetünkkel kapcsolatos feladatok

1, Tájékozódás. l Az égtájak meghatározása.

2, Térképészet. l Térképfajták ismerete.

3, Földrajzi ismeretek. v Ismerje a környék főbb kirándulóhelyeit. v Ismerje a Magyarország főbb tájegységeit.

3.2.1. Természetes környezetünkkel kapcsolatos feladatok

1, Élet a természetben. l Viselkedés a természetben (öltözködés, rejtőzködés, hang, kirándulási és menetszabályok). l Teendők eltévedés esetén.

2, Kirándulás. l Turistajelek. l Legalább egy portyán való részvétel. l Kirándulási és menetszabályok. l Csomagolás.

3, Tábori építmények. l Tábori szerszámok használata. l Botösszekötések ismerete.

3.1.2. Mesterséges környezetünkkel kapcsolatos feladatok

1, Becslés, önméretek. l Egyszerű becslések önméretek alapján.

2, KRESZ, közlekedési ismeretek. l A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete.

3, Környékismeret. v 1 km-es körzetben ismeri a fontos intézményeket (bolt, posta, orvos, gyógyszertár, templom...)

3.2.2. Mesterséges környezetünkkel kapcsolatos feladatok

4, Természetes anyagok megmunkálása. l Egyszerűkettős és szorító-nyolcas. m Nyakkendőgyűrű készítés.

5, Szabás-varrás, kézimunka. m Gombvarrás és egyszerű öltések.

13, Hírközlési ismeretek, morze. l Telefonhasználat, levélfeladás.

3.1.3. Egészségügyi ismeretek

4, Higiéné. l Egyéni és csoportos higiéné és elsősegélynyújtási alap-ismeretek.

5, Egészséges életmód. l Tisztaságot, rendet tart a szobájában